ÇALIŞTAY BOYUNCA SİMULTANE ÇEVİRİ OLACAKTIR!

Katılım sertifikası verilecektir.
4-5 Mayıs, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi