Çalıştay Hakkında

AMACI: Bu programın amacı, insan kaynaklı hatalar sonucu gerçekleşen köpek ısırma vakalarının önüne geçilmesine yönelik olarak öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin (çocukların) eğitilmeleridir. Türkiye’de ilk kez Ankara’da düzenlenecek olan bu çalıştay sayesinde, Ankara’daki ilkokul ve okul öncesi kurumlarda “köpeklere doğru yaklaşım” ile ilgili proje eğitimlerinin başlatılması hedeflenmektedir. Çalıştayın düzenleyicileri arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Bölgesi  Veteriner Hekimleri Odası yer almaktadır. Çalıştayda davetli konuşmacılar olarak yer alacak olan Prof. Dr.Goncalo Da Graça Pereira, Avrupa Hayvan Davranışları ve Refahı Koleji Başkanı’dır. Avrupa Hayvan Davranışları ve Refahı Koleji’nin eski başkanlarından olan Dr. Sarah Heath ise aynı zamanda Avrupa’da eğitim kurumlarındaki ilk uygulamalardan birisi olan “Blue Dog” projesinin yönetim kurulu ve kurucu ekibinde yer almaktadır.

KONU: Günümüzde, köpeğin gerek pet hayvanı olarak popüler hale gelmesi gerekse ülkemizde sokak köpeği populasyonundaki artışın bir sonucu olarak günlük yaşamda insan ve köpeğin etkileşimi kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Yaşamımızın ayrılmaz parçası haline gelmiş olan köpeklerin, çocukların ruh sağlığı ve bağışıklık sistemi gelişimi üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Doğru ve güvenli ilişki kurulduğu takdirde, çocukların empati yeteneğinden ahlaki değerlerinin gelişimine kadar çocuk ve köpek arasında pek çok olumlu etkileşim yaşanmaktadır. Bununla birlikte, ısırma vakalarının büyük çoğunluğunda ne yazık ki kurban, 12 yaş altı çocuklardır ve bu durumun en büyük nedeninin çocukların köpekle olan iletişim sırasında sergilediği yanlış tepkiler olduğu bildirilmektedir. Okul öncesi çağındaki çocukların soyut duygu ve düşünceleri henüz gelişmediği için oyuncak hayvan ile kurdukları etkileşim tek taraflıdır ve bu durum da çocukların gerçek bir köpek ile karşılaştıkları zaman köpeğe karşı uygunsuz davranışlar sergilemelerinin en temel nedenidir. Çocuklar tarafından köpeklere karşı sergilenen hatalı tutum ve davranışların diğer bir nedeni ise korku duygusuna dayanmaktadır. Köpek korkusu ile sergilenen koşma, çığlık atma vb. diğer davranışlar köpeklerin ani tepkiler vermesine sebep olabilmekte ve daha vahim olarak köpekten kaçma trafik kazaları ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, çocukların köpekler ile güvenli ve doğru bir ilişki içerisinde olabilmeleri için ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından hayvan-insan davranışları ve ilişkileri hakkında doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Köpek kaynaklı ısırılma vakaları ve kazaların engellenmesi, insanların köpekler hakkında doğru bilgilendirilmeleri ve köpekle iletişimleri sırasında doğru iletişim dilini kullanmaları ile mümkündür. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere yurt dışındaki çok sayıda ülkede okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların bu konuda eğitilmelerine yönelik “Dog Bite Prevention” (Köpek ısırma vakalarınin önlenmesi) programları yaygın olarak kullanılmaktadır (Konu ile ilgili linkler: https://www.thebluedog.org/en/ ;https://www.gooddoginabox.com/safe-dog-bite-prevention-program/; https://doggonesafe.com/).

Yukarıda da belirtildiği gibi; Amerika ve Avrupa’daki bir çok ülkeden farklı olarak ülkemizde, kentsel alanlarda insanların arasında yaşayan sokak köpekleri sadece ısırılma vakalarına değil korku/panik kaynaklı ortaya çıkan kaçma davranışlarına da sebebiyet verebilmektedir. Dahası, bilindiği gibi Türkiye hala kuduz ile mücadele eden ülkelerden birisidir. Bu nedenle, “Köpekle doğru iletişim” programlarının ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın çatısı altında okul öncesi ve ilköğretim okullarında başlatılması büyük önem arz etmektedir.