Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Oytun Okan ŞENEL ( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı )

Doç. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ- Organizasyon Sorumlusu (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD)

Öğr. Gör. Dr. Ece Özdoğan ÖZBAL (Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü)

Öğr. Gör. Dr. E. Şafak DİKMEN (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi – Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Araş Gör. Dr. Etkin ŞAFAK (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD)

Uzman Vet. Hek. Burcu İNSAL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD)

Araş. Gör. Nevra KESKİN (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ABD)

Vet. Hek. Sevim ISPARTA (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik ABD-Doktora Öğrencisi)

Vet. Hek. Begüm SARAL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD- Doktora Öğrencisi)

Eda YILDIRIM (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Lisans Öğrencisi)

Şükrü Orkan (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Lisans Öğrencisi)